องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยอาลัย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมเดินรณรงค์รวมพลังพิฆาตยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลายและเก็บขยะบริเวณสองข้างทางบ้านแก่งปลาปก ตำบลชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย

0

รณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านแก่งปลาปก หมู่ที่ 4,5 ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยอาลัยและโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก ร่วมเดินรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านแก่งปลาปก หมู่ที่ 4,5 ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

0

26 มิ.ย.62 อบต.ชมเจริญ โดยนายกเทเวช มูลถวิลย์พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างจัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะถนนสายหลักธาตุ-ปากชมเพื่อให้มีความสะอาดและสุขภาวะที่ดีต่อชุมชน

26 มิ.ย.62 อบต.ชมเจริญ โดยนายกเทเวช มูลถวิลย์พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างจัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะถนนสายหลักธาตุ-ปากชมเพื่อให้มีความสะอาดและสุขภาวะที่ดีต่อชุมชน

0

​โครงการ​อบรม​ให้ความรู้​ผลประโยชน์​ทับ​ซ้อน​ โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปราม​การ​ทุจริต​แห่งชาติ​ ประจำจังหวัดเลย

วันที่ 24 มิถุนายน​ 2562​ อบต.ชม​เจริญ​ จัดกิจกรรม​โครงการ​อบรม​ให้ความรู้​ผลประโยชน์​ทับ​ซ้อน​ โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปราม​การ​ทุจริต​แห่งชาติ​ ประจำจังหวัดเลย นายยศกร ศรีคลัง เจ้าพนักงานป้องกันชำนาญการ

0

นสร้างฝายแม้ว ตามโครงการฝายต้นน้ำลำธาร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ร่วมกับชาวบ้านห้วยอาลัย ได้ร่วมกันสร้างฝายแม้ว ตามโครงการฝายต้นน้ำลำธาร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้วยฮังฮ้อน บ้านห้วยอาลัย ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

0