ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-Gp

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมา2

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมา3

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมา4

ไตรมาสที่ 1 (ปีงบ 63)

ไตรมาสที่ 2 (ปีงบ 63)

ไตรมาสที่ 3 (ปีงบ 63)

ไตรมาสที่ 4 (ปีงบ 63)

0