ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

ไตรมาสที่ 1 (ปีงบ 62)

ไตรมาสที่ 1 (ปีงบ 63)

ไตรมาสที่ 2 (งบ 62)

ไตรมาสที่ 2 (ปีงบ 63)

ไตรมาสที่ 3 (งบ 62)

ไตรมาสที่ 3 (ปีงบ 63)

ไตรมาสที่ 4 (งบ 62)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส2 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส2 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส3 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส3 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส4 2562

0