องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยอาลัย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมเดินรณรงค์รวมพลังพิฆาตยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลายและเก็บขยะบริเวณสองข้างทางบ้านแก่งปลาปก ตำบลชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย

0