พิธีรับพระราชทาน​พระบรมฉายาลักษณ์​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​และสมเด็จ​พระนางเจ้า ​ฯ พระบรมราชินี​ ขององค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบลชมเจริญ​

พิธีรับพระราชทาน​พระบรมฉายาลักษณ์​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​และสมเด็จ​พระนางเจ้า ​ฯ พระบรมราชินี​ ขององค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบลชมเจริญ​

วันที่27 พฤศจิกายน2562
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ

0