รณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านแก่งปลาปก หมู่ที่ 4,5 ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยอาลัยและโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก ร่วมเดินรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านแก่งปลาปก หมู่ที่ 4,5 ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

0