ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแชมถนนเชื่อมตำบล (สายแก่งปลาปก-ร่มบุญ) บ้านแก่งปลาปก หมู่ที่ ถ ตำบลชมเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแชมถนนเชื่อมตำบล (สายแก่งปลาปก-ร่มบุญ) บ้านแก่งปลาปก หมู่ที่ ถ ตำบลชมเจริญ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ4

0