ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว V ถนนสายชมน้อย-ชมเจริญ หมู่ที่ 1 บ้านชมเจริญ ตำบลชมเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว V ถนนสายชมน้อย-ชมเจริญ หมู่ที่ 1 บ้านชมเจริญ ตำบลชมเจริญ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ

0