ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแชมถนนลงหินคลุก (สายห้วยบ้านป่า) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยอาลัย ตำบลชมเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแชมถนนลงหินคลุก (สายห้วยบ้านป่า) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยอาลัย ตำบลชมเจริญ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ 7

0