ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยภูฟ้า) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยอาลัย ตำลบชมเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยภูฟ้า) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยอาลัย ตำลบชมเจริญ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ 6

0