ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแชมถนน คสล.ในหมู่บ้าน (เสริมผิวแอสฟัสท์ดิกคอนกรีต) บ้านไร่น้อย หมู่ที่ 2 ตำบลชมเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแชมถนน คสล.ในหมู่บ้าน (เสริมผิวแอสฟัสท์ดิกคอนกรีต) บ้านไร่น้อย หมู่ที่ 2 ตำบลชมเจริญ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ 5

0