ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแชมถนนลงหินคลุก (สายห้วยขอนฮ้อ) (ไร่ตาหรั่ง) (ไร่ตาอ๋อย) หมู่ที่ 1 ตำบลชมเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแชมถนนลงหินคลุก (สายห้วยขอนฮ้อ) (ไร่ตาหรั่ง) (ไร่ตาอ๋อย) หมู่ที่ 1 ตำบลชมเจริญ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ 3

0