​โครงการ​อบรม​ให้ความรู้​ผลประโยชน์​ทับ​ซ้อน​ โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปราม​การ​ทุจริต​แห่งชาติ​ ประจำจังหวัดเลย

วันที่ 24 มิถุนายน​ 2562​ อบต.ชม​เจริญ​ จัดกิจกรรม​โครงการ​อบรม​ให้ความรู้​ผลประโยชน์​ทับ​ซ้อน​ โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปราม​การ​ทุจริต​แห่งชาติ​ ประจำจังหวัดเลย นายยศกร ศรีคลัง เจ้าพนักงานป้องกันชำนาญการ

0