นสร้างฝายแม้ว ตามโครงการฝายต้นน้ำลำธาร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ร่วมกับชาวบ้านห้วยอาลัย ได้ร่วมกันสร้างฝายแม้ว ตามโครงการฝายต้นน้ำลำธาร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้วยฮังฮ้อน บ้านห้วยอาลัย ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

0